Kontakt

SIPMOT Sp. z o.o.
ul. Młyńska 27
22-400 Zamość, Polska
tel. (+48) 84 67 75 501
www.sipmot.pl
info@sipmot.pl

Sekretariat
tel. (+48) 84 67 75 501
fax. (+48) 84 67 75 502
sekretariat@sipmot.pl

Dział Księgowości
tel. (+48) 84 67 75 507
ekonomiczny@sipmot.pl

Dział Kadr
tel. (+48) 84 67 75 507
kadry@sipmot.pl

Dział Logistyki
tel./fax (+48) 84 67 75 520
logistyka@sipmot.pl

Dział Przygotowania Produkcji
tel. (+48) 84 67 75 509
produkcja@sipmot.pl

Dział Produkcji Podstawowej
tel. (+48) 84 67 75 516
produkcja@sipmot.pl