Historia

Spółka SIPMOT S.A. powstała na bazie byłego Zakładu Motoryzacyjnego, dla którego w momencie prywatyzacji organem założycielskim był Wojewoda Zamojski.

Wcześniej, tj. od marca 1953 roku były to Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 1 w Zamościu podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej. Zakład zatrudniał wówczas około 1200 pracowników i produkcja zakładu w zasadzie w 100% była na potrzeby armii.

Wraz za transformacją ustrojową, w przedsiębiorstwie tym rozpoczął się proces zmian zapoczątkowany przekazaniem Zakładu przez MON Wojewodzie Zamojskiemu w kwietniu 1992 roku. Zmiana organu założycielskiego odbiła się niekorzystnie na sytuacji ekonomicznej, w której Zakład Motoryzacyjny znalazł się, głównie z powodu utraty zamówień na dotychczasową produkcję. Poszukiwanie nowych wyrobów i potencjalnych nabywców na nie było również trudne do realizacji.

Jedynym sposobem na utrzymanie Zakładu było pozyskanie inwestora strategicznego, który wraz z kapitałem byłby w stanie wnieść nową produkcję, nowoczesne technologie i zapewnić rynek zbytu, toteż ówczesna dyrekcja skupiła wysiłki na poszukiwaniu partnera strategicznego.

Spółka pozyskała inwestora strategicznego SIPMA S.A. Lublin, która oprócz wkładu pieniężnego wniosła aport w postaci know-how na produkcję rozrzutników do nawozów sztucznych jedno i dwu osiowych. Aport obejmował dokumentację technologiczno – konstrukcyjną i oprzyrządowanie specjalne do ich produkcji. Pozwoliło to na uruchomienie od początku powstania SIPMOT produkcji tych maszyn rolniczych. W ciągu kilku następnych miesięcy uruchomiona została produkcja kolejnych maszyn rolniczych.

Wraz z powstaniem SIPMOT S.A. Zamość rozpoczął się proces korzystnych przemian zarówno dla spółki jak i zatrudnionych w niej pracowników. Dzięki napływowi kapitału akcyjnego Spółka do końca maja 1996 roku wywiązała się ze wszelkich zobowiązań wobec pracowników i z większości zobowiązań wobec dostawców.

Równolegle do rozwoju produkcji Spółka rozpoczęła organizowanie nowoczesnego Punktu Sprzedaży Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz do organizowania Punktu Serwisowego.  Wychodziła przy tym z założenia, że nowoczesny zakład musi kompleksowo obsługiwać rolników. Jest to bowiem jeden ze sposobów na wyrobienie i zaistnienie nowej marki na rynku.

Następnie w latach 1996-1997 przeprowadzono restrukturyzację majątku. Między innymi zaadaptowano na potrzeby produkcji przyzakładową szkołę zawodową i uruchomiono w niej nowoczesną malarnię proszkową, wydział montażu i podręczną spawalnię. Utworzono nowy wydział tłocznię. Skomputeryzowano wszystkie komórki organizacyjne oraz zakupiono szereg nowoczesnych maszyn i urządzeń.